Členské příspěvky 2024

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2024 PROSÍM UHRAĎTE DO 30. 3. 2024

Výše členských příspěvků pro rok 2024 viz tabulka níže

  USK Oddíl ČSK  Celkem
 mládež 100 7890 10 8000
 členové Victoria 500 5990 10 6500
 dospělí - studenti 500 5990 10 6500
 dospělí - pracující 500 9490 10 10000
 nezávodící 500 990 10 1500
 důchodci 100 190 10 300
 VV oddílu 500 990 10 1500
Poplatek za využívání skříňky v šatně
(neplatí pro studenty a členy Victoria VSC
      2500

       qr kod

Bankovní účet USK Praha číslo:     1922390329/0800

Variabilní symbol:  187

Do poznámky uveďte: Příspěvky 2024 - jméno a příjmení (za koho jsou příspěvky uhrazeny)
NEZAPOMEŇTE UVÉST KVŮLI IDENTIFIKACI PLATBY!
U druhého sourozence je možnost odložení platby do 30. 7. 2024.

Platba za pronájem materiálu: Komplet (loď, pádlo) 3500,-Kč/rok, loď 3000 Kč, pádlo 500 Kč
Sleva na pronájem materiálu pro druhého a dalšího sourozence 50%. Platba v hotovosti u osobního trenéra.