Ceník tělocvičny a horolezecké stěny

Centrum Vodních Sportů nabízí širokou nabídku sportovních možností

Poplatek za využití tělocvičny a horolezecké stěny

Tělocvična 1050 Kč na hodinu
Lezecká stěna 100 Kč na osobu na dvě hodiny

 

Poznámka:
Veškeré škody na vypůjčeném materiálu / tzn. poškození, ztráta a další / bezodkladně odstraňuje,
resp. hradí vypůjčovatel bezprostředně při vracení materiálu.
Při vracení musí být materiál čistý a předveden k nahlédnutí.
Materiál pro studenty FTVS UK bude poskytován zdarma v hodinách, vypsaných pro výběrovou
výuku v Troji.
Vypůjčovatel používá materiál pouze pro svou osobní potřebu, nemá právo jej půjčovat
třetím osobám.

Ceník je platný od 1.1.2024 do odvolání.

 

Horolezecká stěna

Tělocvična